The Pastoral Bible Institute
0
Page

பழைய ஏற்பாடு தீர்க்கதரிசிகள்

தீர்க்கதரிசிகள்
தேவனுடைய. பேச்சாளர்
ஏசாயா,எரேமியா மற்றும் தானியேல்
தீர்க்கதரிசிகளின் வழியாகப் பெறும் ஆதாயம்
எசேக்கியேல்,ஒரு வரலாற்றுப் பாடம்
இலேசாகத் தொடுதல்
நாகூம்
நினிவேயின் அழிவு
ஆகாய்
ஆலயத்தின் நிறைவு
ஐந்தாம் கற்பனை
மல்கியா,நம்முடைய பரலோக தந்தையை மதித்தல்
இன்றைய தீர்க்கதரிசனம்
உலகிற்குக் கல்வி புகட்டுதல்

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *