The Pastoral Bible Institute
0
Page

சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் – பகுதி 2

கவிஞனான தீர்க்கதரிசி
மீகா – பகுதி – 2 மறுசீரமைப்பு
நம்முடைய நாளுக்கான நாகூமின் தீர்க்கதரிசனம்
நாகூம்
ஆபகூக், அறியப்படாத தீர்க்கதரிசி
ஆபகூக்
செப்பனியா மற்றும் ஒரு சுத்தமான பாஷையும்
செப்பனியா
நான் இந்த வீட்டை மகிமையால் நிரப்புவேன்
ஆகாய்
சகரியாவின் எட்டு இரவு தரிசனங்கள்
சகரியா
நான் உன்னை நேசித்தேன்,நீங்கள் மறந்துவிட்டீர்களா?
மல்கியா
இன்றைய தீர்க்கதரிசனம்
மனித கடத்தல்

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *