VIEWS

PageS
0

மாற்கின் சுவிசேஷம்

புத்தக அட்டவணைமாற்கின் சுவிசேஷம்புதிதான நடையில் ஒரு சுருக்கமான சுவிசேஷம்மாற்கு சுவிசேஷத்தில் உள்ள அற்புதங்கள்இயேசுவின் அற்புதங்கள்அவர் யாருடைய குமாரன்?குழப்பமான கேள்விஇயேசுவின் கலிலேய ஊழியம்ஒரு செழிப்பான ஊழியம்கிறிஸ்துவின் இறுதி வாரம்இறுதி அனுபவங்கள்மாற்கு 16:9-20 வசனங்களுக்கான ஆதாரம்கேள்விக்குரியான ஒரு பகுதிஜான் மாற்குஅந்த சுவிசேஷத்தின் ஆசிரியர்தீர்க்கதரிசனத்தில் இன்று

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *