என் வாழ்க்கைத் துணையோடு பேசும்போது நான் என்ன சொல்வது ?

Download View www.foodfornewcreature.com × Close W3.CSS Pages : 51 File Size : 7.6MB Uploaded : 31 JuLY 2022 Publisher : Bible Student India Uploaded By : Admin என் வாழ்க்கைத் துணையோடு பேசும்போது நான் என்ன சொல்வது ? BOOKLETS வாழ்க்கையையே மாற்றிப்போடக்கூடிய திருமணத்தை குறித்த முடிவை எடுக்கும்போது அதன் மீது இருக்கும் ஆர்வம் மிக தெளிவானதும் திடமானதுமாய் இருக்கிறது. ஆனால் காலம் கடந்துபோகும் போதோ இந்த…

Herald – May June 2022

மே/ஜூன் 2022, தொகுப்பு 104, எண் 3 தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு விடுதலை யோசேப்பு, மோசே, யோசுவா

போலந்து வேத மாணாக்கரின் சிறு வரலாறு மற்றும் சாட்சி

யூதர்கள் மீண்டும் கூட்டிச் சேர்க்கப்பட்டு, வேட்டைக்காரர்களால் வேட்டையாடப்பட்டு வந்த காலம் அது. அதே சமயம் 7 – ஆம் சபையும் கூட்டிச்சேர்க்கப்பட்டு வந்துகொண்டிருந்தனர்.

யூதருக்குரிய நம்பிக்கைகள்  – எருசலேம்

சுமார் 112 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1910 – ஆம் வருஷம், ஜூன் 5 – ஆம் தேதியன்று, பாலஸ்தீனத்திற்குப் பிரயாணம் செய்துவந்தவுடனே அமெரிக்காவில் சகோ. ரசல் அவர்கள் யூதர்களும் குழுமியிருந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் “எருசலேம்” எனும் இந்தப் பிரசங்கத்தைப் பிரசங்கித்தார்.

இஸ்ரயேல்: முன்குறிக்கப்பட்ட முடிவுடன் ஒரு சந்திப்பு

யூதர்கள் தங்களுடைய யூதப் பாரம்பரியத்தின்படி, யூத மாதமாகிய இயார் மாதம், 5 – ஆம் தேதியைத் தங்களுடைய சுதந்திர தினமாகக் கொண்டாடிவருகிறார்கள்.

உக்ரேனிய வேத மாணாக்கரின் சிறு வரலாறு

சமீப காலமாக போர் மேகம் சூழ்ந்துள்ள உக்ரைனில், எப்படி நமது வேத மாணவர்கள் மலர்ந்தார்கள் மற்றும் இரண்டாம் உலகப் போர் முன்பும்,

இயேசுவோடு இருதயத்தில் ஐக்கியம்

Download View www.foodfornewcreature.com × Close W3.CSS Pages : 68 File Size : 4MB Uploaded : 09 April 2022 Publisher : Bible Student India Uploaded By : Admin இயேசுவோடு இருதயத்தில் ஐக்கியம் BOOKLETS இயேசுவோடு இருதயத்தில் ஐக்கியம் என்பது அவருடன் நடந்து, அவருடைய அன்பான பலியின் அனைத்து விவரங்களையும் நம்முடைய இருதயங்களில் அனுபவிப்பதை உள்ளடக்கியிருக்கிறது. கர்த்தராகிய இயேசுவின் கடைசி வாரத்தின் இந்த முழுமையான விவரிப்பானது அவருடனான உங்கள்…

2022 – Herald Magazine

வேத மாணவர்களின் வெளியீடு The Herald – Of Christ’s Kingdom தேவ வார்த்தையிலிருந்து சிந்தனைமிக்க கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய இரு மாதம் ஒருமுறை வரும் கிறிஸ்தவ இதழ்/பத்திரிகை. Home / Herald / 2022 <img width=”750″ height=”1000″ src=”http://foodfornewcreature.com/wp-content/uploads/2022/02/jan-feb-2022-cover-page-001_100kb.jpg” alt=”” loading=”lazy” srcset=”https://foodfornewcreature.com/wp-content/uploads/2022/02/jan-feb-2022-cover-page-001_100kb.jpg 750w, https://foodfornewcreature.com/wp-content/uploads/2022/02/jan-feb-2022-cover-page-001_100kb-700×933.jpg 700w, https://foodfornewcreature.com/wp-content/uploads/2022/02/jan-feb-2022-cover-page-001_100kb-225×300.jpg 225w” sizes=”(max-width: 750px) 100vw, 750px” /> <a href=”https://foodfornewcreature.com/download/HERALD/2022/jan-feb-2022.pdf” download=”” role=”button”> Download </a> <img width=”700″ height=”1000″ src=”http://foodfornewcreature.com/wp-content/uploads/2022/03/Untitled-1her.jpg” alt=”” loading=”lazy” srcset=”https://foodfornewcreature.com/wp-content/uploads/2022/03/Untitled-1her.jpg…

சிலுவையில் இயேசுவின் தியானங்கள்

சமீபத்தில் தனது ஓட்டத்தை ஓடி முடித்திருந்த மிகவும் மூத்த சகோதரரான கென்னத் W. இராசன் அவர்கள் 2009 வாக்கில் “சிலுவையில் இயேசுவின் தியானங்கள்” எனும் இப்பாடத்தை வழங்கியிருந்தார்

நீங்கள் மரியாளா அல்லது மார்த்தாளா

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான புதுச் சிருஷ்டிகள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான அன்பின் வாழ்த்துக்கள்!