VIEWS

PageS
0

ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி

தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் வாக்குத்தத்தம்ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபுவிடுதலையோசேப்பு, மோசே, யோசுவாஇராஜாக்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கான வாக்குத்தத்தம்தாவீது, சாலொமோன், எலியா, எலிசாவார்த்தைகள், வாழ்க்கை மற்றும் வேலைஏசாயா, மீகா, யோயேல், ஆமோஸ்தானியேல், நம்பிக்கையின் ஒரு தீர்க்கதரிசிசிறையில் இருக்கும் ஒரு இஸ்ரயேலன்என் நாமத்திற்கு அஞ்சுபவர்கள்ஓசியா, செப்பனியா, எரேமியா, எசேக்கியேல், சகரியா, மல்கியாஇன்றைய தீர்க்கதரிசனம்இஸ்ரயேல் மற்றும் ரஷ்யா – உக்ரேன் மோதல்

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *